Privacyverklaring

De initiatiefnemer van deze website https://www.s4all.com (hierna: de ‘Website’) kan je contacteren via e-mail (peter@s4all.com). Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben over onze website, hoe we werken of wat we doen.

Waarom deze privacyverklaring?

Omdat het moet volgens de GDPR-verordening. Maar we vinden het ook maar netjes dat we je informeren over de persoonsgegevens die wij verwerken van je. We vinden het belangrijk om hierover 100% transparant te zijn. Liefst van al zouden we geen persoonsgegevens willen verwerken van je, maar helaas kan het soms niet anders.

De gegevens die we van je krijgen zullen verwerkt worden conform de GDPR. Als we spreken over de GDPR dan hebben we het over de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

De bedoeling van de privacyverklaring is om duidelijk te maken welke verwerkingsactiviteiten wij allemaal doen met jouw persoonsgegevens. We raden je aan om dit grondig door te nemen, al weten we dat je een uitzondering bent. Slechts enkelingen lezen jammer genoeg de privacyverklaring. Wij natuurlijk. Waarom zouden we anders deze tekst opmaken? Omdat wij bepalen welke gegevens we van je nodig hebben, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van die gegevens bepaald hebben, worden wij door de GDPR als Verwerkingsverantwoordelijke omschreven.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Als Verwerkingsverantwoordelijke stellen wij het doel en middelen voor de verwerkingen van persoonsgegevens vast.

We treffen hierbij de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. We zorgen ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.

Dat doen we niet alleen. We doen ook beroep op professionals die volgens de GDPR aangeduid worden als Verwerkers. Een Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

Wij doen beroep op de volgende Verwerker:

- One.com: dit bedrijf hebben we ingeschakeld voor hostingdoeleinden, de webserver staat in Denemarken;
- One.com: dit bedrijf hebben we ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (i.v.m. e-mail);

Met One.com hebben we als klant een verwerkersovereenkomst afgesloten (https://www.one.com/static/info/data-processing-agreement-nl.pdf).  One.com verwerkt de persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (EER).

Op welke juridische basis worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

In de GDPR staan zes rechtsgronden waarop je persoonsgegevens mag verwerken. We verduidelijken even op welke basis wij dit doen voor deze website:

- Op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang om te kunnen antwoorden op vragen die de bezoekers hebben ingestuurd via het contactformulier op de website.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

We verwerken enkel persoonsgegevens die ter zake dienend en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Onder de categorie Bezoekers verwerken we de volgende gegevens:

- Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam);
- Contactgegevens (e-mailadres).

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je het contactformulieren invult.

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking gebeurt uitsluitend voor de volgende welbepaalde doeleinde:

- Het beantwoorden van informatieaanvragen via het contactformulier op de Website.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke, want dat mag niet zonder jouw expliciete toestemming. Je geeft altijd jouw persoonsgegevens zelf aan ons. We verzamelen ze niet ergens anders.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Niemand heeft er echt zaken mee. We gebruiken de gegevens enkel intern. Jouw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd aan derde partijen. Dergelijke zaken kunnen enkel gebeuren met je expliciete toestemming of wanneer het absoluut noodzakelijk is voor een overeenkomst of een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Een termijn kunnen we er niet op kleven. We zullen in elk geval alle gegevens verwijderen zodra we ze niet meer nodig hebben of wanneer je er om verzoekt. Laat het ons zeker weten als je hier vragen bij zou hebben.

Wat zijn jouw rechten?

Als Betrokkene heb je onderstaande rechten. Contacteer ons als je één van de rechten wilt uitoefenen. Wij antwoorden zo snel als mogelijk. Van de wetgever moeten we één maand na het ontvangen van jouw verzoek antwoorden. Wij zullen er vroeger op antwoorden.

  • Het recht op informatie.
  • Het recht van inzage.
  • Het recht op verbetering.
  • Het recht op gegevenswissing.
  • Het recht op beperking van de gegevensverwerking.
  • Het recht van bezwaar.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  • Het recht om niet te worden onderworpen aan automatische besluitvorming.
  • Het recht om een toestemming in te trekken.

Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een e-mail (peter@s4all.com) te sturen. Wij zullen zo snel als mogelijk antwoorden.

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij jou om deze eerst aan ons te melden. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een oplossing komen. Indien je, na deze melding, nog steeds niet tevreden bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor Vlaanderen: https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie).